ul. Kolska 3a, Konin63 244 89 12
Legalizacja – co to jest ?
Legalizacja – zespól czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, ze przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Jest nadawana przez Urząd Miar

Rodzaje legalizacji:

Dla kogo?
Na podstawie „Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach” legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe w tym przede wszystkim wszelkiego rodzaju wagi, które mogą być używane w:

Podsumowując: zalegalizowana powinna być każda waga, która jest w jednostce handlowej. Zarówno w bezpośredniej sprzedaży jak i na zapleczu służąca do przyjmowania towaru na sklep.

Kiedy?

Jak sprawdzić kiedy waga była legalizowana?
Oznaczenia legalizacyjne na nowej wadze elektronicznej wyprodukowanej po 01.05.2014 posiadającej legalizację są umieszczone na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu.
Dowodem ponownej legalizacji są specjalne holograficzne naklejki legalizacyjne, które nakleja się w pobliżu tabliczki znamionowej wagi. Naklejki są dwie: jedna z liczbą rzymską określająca miesiąc w jakim była wykonana legalizacja oraz druga z liczbą arabską określającą rok w którym był wykonana legalizacja. Na przykład waga zalegalizowana w czerwcu 2015 roku będzie miała dwie naklejki, jedną z oznaczeniem miesiąca: VI oraz drugą z oznaczeniem roku: 15.
Przykład tabliczki znamionowej wagi z pierwotną legalizacją:
Legalizacja Wag

Jak to działa?

Ważne!
Urząd Miar dokonuje legalizacji, jeśli waga wykazuje błędy pomiarowe, to Urząd jej nie zalegalizuje ale i tak pobierze opłatę!
Nie narażaj się na dodatkowe koszty – wybierz punkt, który oferuje kompleksową usługę!

Cennik Legalizacji

Nazwa przyrządu pomiarowego Opłata w serwisie Opłata w miejscu zainstalowania urządzenia
Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe do 20 kg 120 zł 140 zł
Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe do 20 kg 120 zł 140 zł
Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe do 20 kg 120 zł 140 zł
Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 20 kg do 150 kg 120 zł 140 zł
Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 150 kg 120 zł 140 zł
Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 150 kg 120 zł 140 zł
Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne do 20 kg 120 zł 140 zł
Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 20 kg do 150 kg 120 zł 140 zł
Wagi powyżej 150 kg wycen indywidualna wycen indywidualna
Odważniki klasy dokładności M1 do 500 g 15 zl
Odważniki klasy dokładności M1 powyżej 500 g 20 zł
Odważniki klasy dokładności M2 do 5 kg 15 zł
Odważniki klasy dokładności M2 powyżej 5 kg 20 zł
Dojazd 0,83 zł/km

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Legalizujemy wszystkie typy wag samochodowe również