ul. Kolska 3a, Konin63 244 89 12

Serwis

 

Czym się zajmujemy?

W myśl firmowej zasady jakości pragniemy dostarczyć Państwu produkty i usługi „z najwyższej półki”.

Są to między innymi:
Produkty i Usługi:

Legalizacja i serwis wag

Nasi serwisanci mają dużą wiedzę i doświadczenie w obsłudze prewencyjnej i naprawach wag w najbardziej wymagających zastosowaniach: od sklepów detalicznych i sieciowych jak i również wag, które mają zastosowanie w przemyśle.
Legalizacja – co to jest ?
Legalizacja – zespól czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, ze przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Jest nadawana przez Urząd Miar

Rodzaje legalizacji:

 • pierwotna – nadawana wagom po raz pierwszy przez producenta/importera po wyprodukowaniu, przed wprowadzeniem go do obrotu lub użytkowania. Ważna jest 3 lata od daty na tabliczce znamionowej (licząc od 1 grudnia roku z tabliczki znamionowej)
 • ponowna – każda kolejną legalizacja, wykonywana przez Urząd Miar. Ważna jest 25 miesięcy od oznaczenia Urzędu Miar na tabliczce znamionowej.
 • jednostkowa – legalizacja pierwotna przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowana dla określonego szczególnego zastosowania. Wykonywana na specjalne zamówienie użytkownika i obejmuje swoim zakresem badania wykonywane w ramach zatwierdzenia typu. (nie stosowana powszechnie, jedynie na życzenie np. zakładów produkcyjnych, itp.)

Dla kogo?
Na podstawie „Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach” legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe w tym przede wszystkim wszelkiego rodzaju wagi, które mogą być używane w:

 • ochronie życia, zdrowia oraz środowiska,
 • ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • ochronie praw konsumenta,
 • podczas pobierania podatków, opłat oraz wszelkich należności budżetowych, jak również wyznaczaniu upustów, wynagrodzeń kar umownych i odszkodowań, dodatkowo przy ustalaniu i pobieraniu przybliżonych należności i świadczeń,
 • podczas dokonywaniu kontroli celnej,
 • podczas wszelkiego obrotu handlowego (wagi)

Podsumowując: zalegalizowana powinna być każda waga, która jest w jednostce handlowej. Zarówno w bezpośredniej sprzedaży jak i na zapleczu służąca do przyjmowania towaru na sklep.

Kiedy?

 • Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji ponownej. Przykładowo – waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2013r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2015r
 • W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być ponownie poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.
 • Nie ma możliwości zalegalizowania wagi, która nie miała wcześniej legalizacji pierwotnej!

Jak sprawdzić kiedy waga była legalizowana?
Oznaczenia legalizacyjne na nowej wadze elektronicznej wyprodukowanej po 01.05.2014 posiadającej legalizację są umieszczone na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu.
Dowodem ponownej legalizacji są specjalne holograficzne naklejki legalizacyjne, które nakleja się w pobliżu tabliczki znamionowej wagi. Naklejki są dwie: jedna z liczbą rzymską określająca miesiąc w jakim była wykonana legalizacja oraz druga z liczbą arabską określającą rok w którym był wykonana legalizacja. Na przykład waga zalegalizowana w czerwcu 2015 roku będzie miała dwie naklejki, jedną z oznaczeniem miesiąca: VI oraz drugą z oznaczeniem roku: 15.
Przykład tabliczki znamionowej wagi z pierwotną legalizacją:
Legalizacja Wag

Jak to działa?

 • odbieramy od Państwa wagę,
 • naprawiamy, kalibrujemy, czyścimy
 • załatwiamy wszelkie formalności związane z legalizacją wagi w Urzędzie Miar;
 • dostarczamy Państwu gotową, zalegalizowaną wagę

Ważne!
Urząd Miar dokonuje legalizacji, jeśli waga wykazuje błędy pomiarowe, to Urząd jej nie zalegalizuje ale i tak pobierze opłatę!
Nie narażaj się na dodatkowe koszty – wybierz punkt, który oferuje kompleksową usługę!

Fiskalizacja urządzeń

Nasi uprawnieni pracownicy mogą w każdej chwili dokonać fiskalizacji Państwa urządzeń.

Systemy sprzedaży

 • urządzenia fiskalne (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, systemy POS)
 • urządzenia sklepowe (krajalnice, wagi, metkownice, czytniki kodów kreskowych, sprawdzarki cen, kolektory danych, szuflady kasowe itp.)
 • sprzęt komputerowy i biurowy (urządzenia wielofunkcyjne, komputery itp.)

Elektroniczne systemy zabezpieczeń

 • systemy monitoringu (kamery, obiektywy, monitory, multipleksery, dzielniki ekranu, rejestratory cyfrowe)
 • systemy alarmowe (klipsy, alarmy, czujniki ruchu, dymu, czadu, gazu, bariery podczerwieni, przyciski alarmowe itp.)
 • bramki antykradzieżowe (jedno-/ dwuantenowe, systemy akustomagnetyczne, elektromagnetyczne, radiowe itp.)
 • systemy zliczania klientów (jedno-/ dwukierunkowe, systemy z fotokomórkami, systemy z kamerami itp.)

Instalacja, wdrożenie i monitoring systemu sprzedaży

Nasi certyfikowani pracownicy przechodzą szkolenia w firmach partnerskich, aby zwiększyć poziom wykonywanych usług. Wieloletnie doświadczenie pozwala im działać efektywnie zarówno w trakcie montażu instalacji, jak i w czasie szkoleń pracowników Państwa firmy z zakresu wdrożonego oprogramowania. Indywidualnie tworzony system sprzedaży zapewnia nie tylko gotową infrastrukturę, ale również umiejętności Państwa pracowników, które podnoszą wydajność całego.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu

Ściśle współpracujemy z wiodącymi markami na rynku sprzętu fiskalno- komputerowego, biurowego czy systemów antykradzieżowych (np. Elzab, Novitus, Innova, Oki, Janex, Kopel). Jesteśmy przygotowani do naprawy sprzętu kas, komputerów czy wag na miejscu, lub zobowiązujemy się skontaktować z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym producenta. Oferujemy również szerokie zaplecze technologiczne, dzięki któremu mogą Państwo wymienić swój sprzęt na nowy w ramach gwarancji.

Serwis oprogramowania

Oferujemy pomoc wysokiej klasy specjalistów, którzy będą dla Państwa dodatkowym wsparciem w trakcie codziennej pracy. Nasi pracownicy służą praktycznymi wskazówkami, które nie tylko pomogą rozwiązać bieżący problem, ale również usprawnią dalszą pracę.

Wykonanie sieci logicznej

Tworzymy strukturę sieci komputerowej korzystając z okablowania najwyższej marki, co pozwala na długie i bezawaryjne działanie. Oferujemy doradztwo w zakresie efektywności różnych rozwiązań oraz topologii sieci, zarówno logicznej jak i fizycznej.

Obsługa i wsparcie dla sieci LAN/WAN

Ciągła rozbudowa sieci sklepowych oraz postępująca informatyzacja placówek sprzyja tworzeniu sieci wewnątrz tych jednostek (LAN) jak również między poszczególnymi oddziałami na terenie całego kraju (WAN). Stworzona przez firmę PROGRAM sieć usprawnia komunikację wewnątrz firmy, umożliwia bezpieczne przesyłanie danych między pracownikami, współużytkowanie zasobów (np. drukarki, serwery, bazy danych) oraz zwiększa jakość wykonywanej pracy.

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny – na mocy obowiązującego prawa – podpisowi odręcznemu. i z tej przyczyny podpis elektroniczny można wykorzystywać m.in. do:

 • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
 • podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)
 • wystawiania e-faktur
 • uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • sporządzania dokumentacji medycznej
 • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)
 • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Jesteśmy partnerskim punktem rejestracji i dystrybucji podpisu elektronicznego wydawanego przez Centrum Certyfikacji Cencert, które jako jedyne umożliwia generowanie certyfikatów w technologii mobilnej. U nas w 10 minut załatwią Państwo wszelkie formalności związane z zakupem bądź odnowieniem certyfikatu.

Oprogramowanie oparte na technologiach internetowych

Intensyfikacja rozwoju Internetu była dla nas bodźcem do oparcia naszych produktów na najnowszych technologiach, dzięki czemu komunikacja z naszymi klientami jest wydajniejsza, a pomoc dociera do nich sprawniej. To pozwala nam osiagnąć najlepszą jakość i wydajność przy optymalnym wykorzystaniu czasu i pieniędzy. Oferujemy produkty liderów rynku jak Kucharscy s.c., Insert czy Insoft.